Support
เสาเข็มเจาะ
099-426-9535
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ขั้นตอนการทำงานเสาเข็มไมโครไพล์

วันที่: 30-07-2016

 

ขั้นตอนการทำงานเสาเข็มไมโครไพล์

 

ขั้นตอนที่ 1

ย้ายตัวปั่นจั่นขนาดเล็กให้เข้าที่ ตำแหน่งที่ตั้งต้องตรงแนวศูนย์กลางของเข็ม โดยทำการทดสอบเพื่อหาจุดศุนย์กลาง

 

ขั้นตอนที่ 2

นำเสาเข็มท่อนแรกไปวางในตำแหน่ง ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยการจับระดับมาตรน้ำเพื่อให้ได้แนวดิ่ง

 

ขั้นตอนที่ 3

 

ลงมือตอกเสาเข็มลงไปในดินจนเกือบสุด จากนั้นนำเสาเข็มต้นต่อไปมาจรดกับเสาเข็มต้นแรก แล้วทดสอบด้วยการวัดระดับมาตรน้ำอีกครั้งหนึ่ง

 

ขั้นตอนที่ 4

หลังจากวางเสาต้นต่อได้ จนได้ระดับแนวดิ่งตรงกับเสาต้นแรกแล้ว จากนั้นจึงทำการเชื่อมต่อเสาเข็มโดยรอบ ด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้า เพื่อให้เสาเข็มทั้งสองท่อนต่อกันสนิทเป็นแนวเส้นตรง หลังจากนั้นจึงใช้ปั่นจั่นเล็กตอกลงไปทีละท่อน เรื่อยๆจนได้ความลึก และ BLOW COUNT ที่กำหนด

 

 

 

 

 

เรื่องงานรากฐาน เสาเข็มเจาะ,เสาเข็มไมโครไพล์,เสาเข็มสปันไมโคร ไว้ใจเรา

pkmicropile