Support
เสาเข็มเจาะ
099-426-9535
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ข้อดีของเสาเข็มไมโครไพล์

วันที่: 30-07-2016

 ข้อดีของเสาเข็มไมโครไพล์

 

 

        "เสาเข็มไมโครไพล์" มีความสำคัญมากต่องานที่จำกัดพื้นที่ โดยเฉพาะในเขต

 

ชุมชน สามารถทำงานได้ในบริเวณหรือพื้นที่จำกัดสามารถรับน้ำหนักได้มาก 25 – 40

 

ตันต่อต้น และมีอัตราการทรุดตัวของฐานรากน้อยกว่าเสาเข็มชนิดอื่น ขณะทำการตอก

 

มีเสียงและ แรงสั่นสะเทือนค่อนข้างน้อย เนื่องจากเสาเข็มและเครื่องยนต์มีขนาดเล็ก

 

ประหยัดเวลา เพราะเมื่อตอกเสร็จสามารถตัดเสาทำคานรับได้ทันที 

เรื่องงานรากฐาน เสาเข็มเจาะ,เสาเข็มไมโครไพล์,เสาเข็มสปันไมโคร ไว้ใจเรา

pkmicropile