Support
เสาเข็มเจาะ
099-426-9535
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ

วันที่: 07-08-2016


การรับน้ำหนักของเสาเข็ม 

 

 

 

 

   -     ความลึกของเข็มในตารางขึ้นอยู่กับลักษณะของดินในพื้นที่นั้นๆ

 

 - การรับน้ำหนักให้ปลอดภัยของเสาเข็มนี้ เป็นการหาค่าประมาณ ซึ่งคำนวนมาจาก

 

กำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน

 

 

 

ข้อกำหนด ของเสาเข็มเจาะ ที่ควรทราบ

 

- ความต้องการที่จะเจาะเสาเข็มชิดเขตที่ดินข้างเคียง หรือชิดแนวกำแพงเดิม สามารถ

 

ทำได้โดยมีเงื่อนไข ระยะประชิดที่น้อยที่สุด จากผนังที่สามารถทำได้ คือ 0.75 ม. จาก

 

เส้นผ่าศูยน์กลางเสาเข็มเจาะถึงผนัง 

 

 

- การเจาะทำเสาเข็มในพื้นที่ ที่มีความสูง จำกัด สามารถทำได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า3.00

 

เมตร จากฝ้าถึงเพดาน

 

 

- ช่องแคบที่สุดที่สามารถเข้าไปทำงาน คือ 3.00 ม.

 

 

- การเข้าทำงานในสถานที่คับแคบ และยากลำบาก เช่นซอยแคบ, ไม่มีที่จอดรถ, การ

 

ขนส่งวัสดุระยะไกลจากสถานที่จอดรถ ทำให้มีผลต่อราคาค่าก่อสร้างที่อาจจะต้อง

 

เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องงานรากฐาน เสาเข็มเจาะ,เสาเข็มไมโครไพล์,เสาเข็มสปันไมโคร ไว้ใจเรา

pkmicropile