Support
เสาเข็มเจาะ
099-426-9535
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ต่อเติมแล้วบ้านทรุด ?

วันที่: 08-08-2016

                ปัญหาคาใจสำหรับเจ้าของบ้านหลายท่านๆ คือ ต่อเติม

 

 บ้าน ต่อเติมครัว หรือต่อเติมพื้นที่ชั้น 2  แต่พอใช้งานไปได้

 

 ระยะหนึ่งๆ กลับเกิดปัญหาพื้นที่ต่อเติมทรุด หลุดออกจาก

 

 ตัวบ้าน

 

      

 

     

        โดยปกติมักลงเสาเข็มยาวลึกถึงชั้นดินแข็งจึงได้รับแรงพยุง

  2 ส่วนคือ แรงเสียดทานจากดินอ่อนและ แรงดันจากชั้นดิน

 แข็งในขณะที่ครัวส่วนต่อเติมมักลงแค่เสาเข็มสั้น  จึงมีแรงพยุง

 เพียงส่วนเดียวคือแรงเสียดทานจากดินอ่อนเท่านั้น  และนี่คือ

 เหตุผลหลักที่ทำให้ครัวส่วนต่อเติม ทรุดตัวเร็วกว่าบ้าน!!!

 


      นอกจากนี้ หากเกิดปัจจัยให้ชั้นดินอ่อนยุบตัวเร็ว เช่น ความ

 

ดันน้ำลดต่ำลงกว่าปกติ (มักเกิดบริเวณกรุงเทพฯและพื้นที่รอบๆ)

 

ผิวดินพร้อมส่วนต่อเติมที่ลงเสาเข็มสั้นไว้ก็จะทรุดตามด้วยเช่น

 

กัน

 

 

        หลักการง่ายๆ ไม่ว่าโครงสร้างชนิดไหนในโลกใบนี้ เมื่อรับ

 น้ำหนักแล้ว ทรุดหมดทุกตัว เพียงแต่จะทรุดมากหรือน้อยแตก

 ต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเข็มที่รับน้ำหนักไปหยุดที่ดินชั้นไหน ในที่นี้

 ชั้นดินที่ทำให้เกิดการทรุดตัวน้อยที่สุดคือ ชั้นทราย 

 

 

คำถามคือ แล้วชั้นทรายที่ว่านั้นอยู่ตรงไหน?

 ถ้าว่ากันง่ายๆชั้นทรายในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความลึกไม่เท่ากัน

 นั่นเอง อย่างเช่นในกทม ลึกถึง 19 – 25 เมตร 

 

 

แล้วทำอย่างไรไม่ให้ทรุด?

 

บ้านทรุดหรือส่วนต่อเติมทรุดนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติ

 เพราะสิ่งก่อสร้างย่อมมีการทรุดตัวเป็นธรรมดา แต่การทรุดตัว

จะเกิดขึ้นน้อยมากหรือแทบไม่ทรุดเลย หากเลือกเจาะเสาเข็ม

เจาะที่สามารถเจาะลึกได้ถึงชั้นดินแข็ง ในตำแหน่งและจำนวน

เสาเข็มที่เหมาะสม สำหรับกรณีมีพื้นที่จำกัด อาจลงทุนเลือกใช้

เสาเข็มแบบ Micro Pile เพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง แก้ไข

รากฐาน และความแข็งแรงมั่นคงของส่วนต่อเติม

 

 Digital credit : http://www.scgbuildingmaterials.com , http://www.nucifer.com/

                          

เรื่องงานรากฐาน เสาเข็มเจาะ,เสาเข็มไมโครไพล์,เสาเข็มสปันไมโคร ไว้ใจเรา

pkmicropile