Support
เสาเข็มเจาะ
099-426-9535
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รอยร้าวผนังแนวเฉียง

วันที่: 03-09-2016

รอยแตกร้าวผนังในแนวเฉียงทแยงมุมจากบนลงล่าง จัดเป็นรอยแตกร้าวชนิดอันตรายเพราะบ่งบอกถึงการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐาน ราก โดยมักมีสาเหตุมาจากเสาเข็มเยื้องออกจากศูนย์  เสาเข็มหลุดจากฐานราก รวมถึงการเคลื่อนตัวของชั้นดินที่อยู่ลึกลงไปในปริมาณมากทำให้เสาเข็ม เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม และอีกสาเหตุที่พบมากคือการต่อเติมอาคารผิดหลักการ โดยเชื่อมโครงสร้างส่วนต่อเติมเข้ากับอาคารเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับอาคารเดิมจนเกินความสามารถในการรับน้ำหนัก เพราะอาคารเดิมถูกออกแบบโครงสร้างให้รับน้ำหนักเฉพาะตัวอาคารเดิมเท่านั้น นอกจากนี้ ระบบฐานรากของส่วนต่อเติมยังมีโอกาสทรุดตัวหลังจากก่อสร้าง การเชื่อมโครงสร้างทั้ง 2 เข้าด้วยกันจึงเป็นการฉุดดึงโครงสร้างอาคารเดิม จนเป็นเหตุให้เกิดรอยแตกร้าวในลักษณะทแยงมุมนี้
 
เมื่อเริ่มเกิดรอยแตกร้าวในลักษณะนี้ ควรหมั่นสังเกตว่ารอยร้าวยาวขึ้นหรือไม่ โดยใช้ปากกาหรือดินสอขีดกั้นที่ปลายของรอยร้าว พร้อมเขียนวันที่กำกับไว้ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน และปรึกษาวิศวกรโครงสร้างสำหรับแนวทางการแก้ไขโดยเร็ว

เรื่องงานรากฐาน เสาเข็มเจาะ,เสาเข็มไมโครไพล์,เสาเข็มสปันไมโคร ไว้ใจเรา

pkmicropile