Support
เสาเข็มเจาะ
099-426-9535
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

พิธีกรรมและความเชื่อในพิธียกเสาเอก เสาเข็มเจาะ

วันที่: 01-05-2017

 “พิธียกเสาเอก”

การปลูกบ้านเรือนควรปรึกษาโหราจารย์ หาวันเวลาที่ เป็นสิริมงคล ต้องจัดเตรียมเครื่องบูชาเสาไว้ให้พร้อม ในวันที่ยก เสาให้เตรียมไว้ให้พร้อมและกล่าวเซ่นไหว้ หรือขอซื้อจากเจ้าที่ เจ้าทาง หรือแม่พระธรณี เป็นพิธี ตลอดจนบอกพระภูมิเจ้าที่ เตรียมเครื่องบัดพลี มีต้นกล้วยไว้มัดยอดเสาเอก ซึ่งอาจต้องให้ พระสงฆ์ผู้ทรงศีลแลช านาญทางไสยศาสตร์ ลงยันต์น าแผ่นทอง หรือผ้าแดงมาผูกติดปลายเสา ส าหรับผู้ที่ผูกนั้นจะเลือกสีตามวัน เกิดของเจ้าบ้านก็ได้ ครั้นได้ฤกษ์ให้เจิมเสาประพรมน้ ามนต์แล้ว เอายันต์ปิดหัวเสา พอได้เวลาก็ลั่นฆ้องตีกลองเคาะระฆัง หรือจะ โห่ 3 ลา แล้วช่วยกันยกเสาตั้งตรง ข้อส าคัญที่สุดนั้นเสาเอกหรือ เสาขวัญต้องยกให้ตรงฤกษ์ที่หมอดูให้มา ตามจารีตประเพณีมีมา แต่โบราณก็กล่าวสืบกันมา ดังพรรณามาฉะนี้แล 

“ของใช้ในพิธี”

- จัดโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด พร้อมเครื่องสักการะ (ถ้าประสงค์)

- จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ 1 ชุด (กรณีนิมนต์พระมา ประพรมน้ ามนต์ที่หลุม และเจริญชัยมงคลคาถา)

- เครื่องบูชาฤกษ์หรือสังเวยเทวดา (จัดย่อส่วนก็ได้ดูพิธีวางศิลา ฤกษ์)

- ใบทอง นาก เงิน อย่างละ 3 ใบ

- เหรียญทอง เงิน อย่างละ 9 เหรียญ

- ทรายเสก 1 ขัน - น้ ามนต์ 1 ขัน (พร้อมก าหญ้าคา 1 ก า)

- ด้ายสายสิญจน์1 ม้วนเล็ก

- ทองค าเปลว 3 แผ่น

- ผ้าแพรสีแดง ห่มเสา หรือผ้าขาวม้า 1 ผืน v

- หน่อกล้วย อ้อย อย่าง ละ 1 หน่อ

- ไม้มงคล 9 ชนิด (ถ้าประสงค์)

- แผ่นทอง นาก เงิน อย่างละ 1 แผ่น

- ข้าวตอกดอกไม้ 1 ขัน

“ลำดับพิธี”

- วางสายสิญจน์เริ่มจากโต๊ะบูชาไปโต๊ะสังเวยขวาบริเวณสถานที่ ก่อสร้างเข้าสู่เสาเอก (ก่อนเวลาฤกษ์ พอสมควร)

- เจ้าภาพจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา อธิษฐานเพื่อเกิดสิริมงคล กราบพระ

- จุดเทียนธูปที่โต๊ะสังเวย บูชาเทวดาให้คุ้มครอง พิธีกร

- กล่าวสังเวยเทวดา เจ้าภาพ

- ดอกไม้มงคล 9 ชนิด (ถ้ามี)

- วางแผ่นทอง นาก เงินในหลุมเสาเอก (ถ้ามี)

- นาใบทอง นาก เงิน และเหรียญทอง เงิน ลงก้นหลุมแล้ว นิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ โปรย ทรายเสกที่ หลุมเสา

“หลุมเสา”

- เจิมและปิดทองเสาเอก

- ผูกหน่อกล้วย อ้อย และผ้าสีแดงหรือผ้าขาวม้าที่เสาเอก

- ถือด้ายสายสิญจน์พร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธี ช่าง

- ช่วยกันยกเสาเอก จนตั้งเรียบร้อย (ขณะยกเสานั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) (ถ้ามี) เจ้าภาพ

- โปรยข้าวตอกดอกไม้ลงหลุมเสาเอก พร้อมทั้งญาติมิตร ผู้ร่วมพิธี เสร็จพิธ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

http://www.dpt.go.th

 

http://www.dpt.go.th/trat/main/images/stories/pdf/download/hom01.pdf

เรื่องงานรากฐาน เสาเข็มเจาะ,เสาเข็มไมโครไพล์,เสาเข็มสปันไมโคร ไว้ใจเรา

pkmicropile