Support
เสาเข็มเจาะ
099-426-9535
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เสาเข็มเจาะ

วันที่: 01-05-2017

งานเสาเข็ม

เสาเข็มเป็นส่วนประกอบของฐานรากในการถ่ายน้ำหนักของฐานรากลง สู่ดิน เนื่องจาก ต้องการลดขนาดของฐานรากกรณีฐานรากรับน้าหนักจากเสามากและพื้นที่ก่อสร้างจำกัด หรือในกรณี ที่ดินมีคุณสมบัติการรับน้าหนักได้น้อยเช่น ดินเหนียว เป็นต้น เสาเข็มที่นิยมใช้มีอยู่2 ประเภทใหญ่ๆ คือเสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะการที่จะเลือกใช้ประเภทของเสาเข็มข้ึนอยู่กบั สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ก่อสร้าง เช่น เส้นทางคมนาคม สิ่งก่อสร้างใกล้เคียง สภาพชุมชน และขนาดพื้นที่ของงานก่อสร้างเอง

การควบคุมและตรวจสอบงานเสาเข็มตอก

เสาเข็ม ตอกในปัจจุบัน นั้นทำ ด้วยคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน  เสาเข็มหน้าตัดตัวไอ 

 

เสาเข็มเจาะ,เสาเข็มไมโครไพล์,ไมโครไพล์

สนใจสอบถามได้ค่ะ

www.pkmicropile.com  099-426-9535

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ

http://www.tatc.ac.th/files/10020216161146_11060711113027.pdf

 

เรื่องงานรากฐาน เสาเข็มเจาะ,เสาเข็มไมโครไพล์,เสาเข็มสปันไมโคร ไว้ใจเรา

pkmicropile