Support
เสาเข็มเจาะ
099-426-9535
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ลักษณะของพื้นดินกับการเลือกใช้ไมโครไพล์

วันที่: 01-03-2019

ลักษณะของพื้นดินกับการเลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์

สิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ก็คือ การเข้าใจลักษณะของดิน เพราะจำนวนเสาเข็มไมโครไพล์ที่จะใช้งานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น สภาพดิน, น้ำหนักตัวอาคาร, ขนาดของพื้นที่,ความกว้าง,ความยาว  เพื่อใช้ในการออกแบบของทีมงานผู้ออกแบบโครงสร้างเป็นต้น  ก่อนการสร้างบ้านหรืออาคารสักหลัง นอกจากต้องเจาะสำรวจลักษณะดินก่อนตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เพื่อให้ได้ฐานรากที่ดีแล้ว ในระบบโครงสร้างฐานราก เสาเข็มไมโครไพล์ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอาคาร ทำหน้าที่ในการค้ำยันอาคาร ถ่ายน้ำหนักของอาคารลงสู่พื้นดิน เสาเข็มไมโครไพล์ที่ใช้ในการก่อสร้างมีอยู่หลายประเภทเพื่อความเหมาะสมในการทำงานแต่ละพื้นที่  ในจำนวนของเสาเข็มไมโครไพล์ที่ต้องใช้ย่อมให้เหมาะสมกับองค์ประกอบต่างๆ ถ้าจำนวนเสาเข็มไมโครไพล์เหมาะสมพอดีกับองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นและเสาเข็มไมโครไพล์ที่ได้มาตรฐาน โอกาสที่บ้านจะทรุดตัวก็น้อยลง แต่ถ้าจำนวนเสาเข็มไมโครไพล์น้อยไป การรับน้ำหนักก็จะไม่ดีพอ หรือถ้าจำนวนเสาเข็มไมโครไพล์มากเกินความจำเป็นก็จะสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ การที่เราจะใช้เสาเข็มไมโครไพล์จำนวนมากน้อยเพียงใดนั้น ให้ปรึกษากับทีมเขียนแบบหรือช่างผู้ที่ทำงานโครงสร้าง เพราะว่าท่านเหล่านั้นจะรู้ว่าควรใช้เสาเข็มไมโครไพล์แต่ละต้นรับน้ำหนักประมาณกี่ตัน และควรจะใช้เสาเข็มไมโครไพล์กี่ต้น เสาเข็มไมโครไพล์ที่จะใช้งานมีขนาดเท่าไหร่ ความลึกที่ตอกลงดินประมาณกี่เมตร เป็นต้น ทางเจ้าของบ้านจะได้มีข้อมูลเพื่อไปคุยกับบริษัทที่รับตอกเสาเข็มไมโครไพล์และให้สอบถามไปยังบริษัทที่รับตอกเสาเข็มไมโครไพล์อีกครั้งเพื่อเป็นการประเมินเรื่องน้ำหนักของเสาเข็มไมโครไพล์ที่สามารถรับน้ำหนักได้ และเรื่องความลึกโดยประมาณ เพราะว่าแต่ละพื้นที่มีสภาพที่ดินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความลึกที่จะตอกเสาเข็มไมโครไพล์ลงไปแตกต่างกัน 

ประเภทของดินที่ตอก

ดินเหนียว มีแรงยึดเกาะเม็ดดินดีกำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวจะขึ้นอยู่กับบริเวณความชื้นในดินยิ่งความชื้นในดินมีมากเท่าใดกำลังของดินจะยิ่งลดต่ำลง ควรกำหนดให้ปลายเสาเข็มไมโครไพล์อยู่ในชั้นดินชนิดเดียวกันทั้งอาคารไม่ใช่กำหนดให้เสาเข็มไมโครไพล์ยาวเท่ากันเพราะการที่ เสาเข็มไมโครไพล์ ยาวเท่ากันปลายเสาเข็มไมโครไพล์อาจอยู่ในดินต่างชนิดดันได้ เช่น ปลายเสาเข็มไมโครไพล์บางส่วนของอาคารอยู่ในดินอ่อนในขณะปลายเสาเข็มไมโครไพล์ส่วนอื่นของอาคารอยู่ในดินแข็งหรือทรายแน่น ลักษณะนี้ทำให้การทรุดตัวไม่เท่ากัน

 

 ดินทราย เป็นดินที่ไม่มีการยึดเกาะของเม็ดดิน ดังนั้นเม็ดดินแต่ละเม็ดจะเคลื่อนหลุดจากกันได้ง่ายและน้ำไหลผ่านได้สะดวกแต่ในสภาวะถูกจำกัดขอบเขตไม่สามารถเคลื่อนไถลไปทางใดได้ดินทรายจะรับแรงแบกทานได้ดีทั้งนี้ต้องคำนึงว่ากระบวนการทำเสาเข็มไมโครไพล์นั้น ๆ จะไม่ทำให้ทรายเคลื่อนไหลกลายเป็นสภาพหลวมกว่าเดิม

สนใจตอกเสาเข็มไมโครไพล์

โทร 099-426-9535 จิราภรณ์ Line: memew3

www.pkmicropile.com

#ไมโครไพล์
#ไมโครสปันไพล์
#สปันไมโครไพล์
#เสาเข็มไมโครไพล์
#เสาเข็มสปันไมโครไพล์
#Micropile
#SpunMicropile

เรื่องงานรากฐาน เสาเข็มเจาะ,เสาเข็มไมโครไพล์,เสาเข็มสปันไมโคร ไว้ใจเรา

pkmicropile